homesitemap
GTBS


bip
Designed by SmartMedia

O firmie GTBS

Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, będące w 100% własnością miasta, to dziś lider gdańskiego rynku nowych mieszkań budowanych pod wynajem. Od początku działalności GTBS realizuje cele polityki mieszkaniowej miasta zawarte w Strategii Rozwoju Gdańska, oddając do eksploatacji średniorocznie około 100 mieszkań.

W roku 1996 władze miasta Gdańska podjęły decyzję o powołaniu do życia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której głównym celem jest budowanie domów mieszkalnych ich eksploatacja na zasadach najmu. Nową spółkę wsparto zarówno w formie finansowej jak i w postaci gruntów pod budowę osiedli mieszkaniowych. Tak powstało Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Plany inwestycyjne GTBS sięgają roku 2025 i zakładają budowę około 1500 nowych mieszkań. Dzięki silnemu wsparciu miasta, zarówno w formie finansowej oraz w postaci gruntów pod budowę osiedli mieszkaniowych, Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. do chwili obecnej wybudowało 1436 lokali mieszkalnych w osiedlach mieszkaniowych "Jeleniogórska", "Wilanowska" w Gdańsku- Ujeścisku, w Gdańsku- Stogach przy ul. Tamka oraz w Gdańsku- Letnicy. Ich cechą jest wysoki standard i atrakcyjna lokalizacja. Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jest obecnie najbardziej dynamicznie rozwijającą się gdańską spółką komunalną. Doświadczona i wysoko kwalifikowana kadra gwarantuje sprawne i prawidłowe przeprowadzenie procesu inwestycyjno - budowlanego.

Szanowni  Państwo,
mieszkańcy budynków
przy ul. Jeleniogórskiej 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19 i 21


W imieniu Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego uprzejmie informujemy, że nasza Spółka rozpoczęła działania mające na celu podwyższenie komfortu cieplnego budynków i obniżenie kosztów ogrzewania Państwa mieszkań. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, widząc konieczność termomodernizacji naszych zasobów, Zarząd Spółki podjął decyzję o wymianie dotychczasowego ogrzewania elektrycznego na ogrzewanie systemowe (centralne) z sieci GPEC. Po wieloletnich staraniach podejmowanych przez Zarząd Spółki projekt termomodernizacji budynków GTBS został zakwalifikowany do udzielenia wsparcia ze środków unijnego programu Jessica  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego.  Uzyskane środki w formie niskooprocentowanej pożyczki zostaną przeznaczone na termomodernizację budynków przy ul. Jeleniogórskiej 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19 i 21.
Ponadto podkreślamy, że zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Gdańska niezbędny udział własny Spółki w finansowaniu inwestycji (ok. 25%) będzie pokryty ze środków miejskich. Inwestycja zostanie w całości sfinansowana ze środków miejskich i długoterminowej pożyczki udzielonej Spółce przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
Planowane terminy realizacji przedsięwzięcia:
- rozpoczęcie prac w budynkach - czerwiec 2014,
- rozpoczęcie robót zewnętrznych (przyłącza ciepłownicze) - wrzesień 2014,
- zakończenie wszystkich robót i uruchomienie systemu grzewczego – listopad 2014.
    Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu robót, przewidywanych terminów prac w poszczególnych budynkach oraz organizacji procesu budowlanego zostaną Państwu przekazane niezwłocznie po zawarciu umowy pożyczki i rozstrzygnięciu przetargu publicznego na wybór wykonawcy robót.


                                                    Zarząd GTBS Sp. z o.o.


 

Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 80-809 Gdańsk, ul. Wilanowska 2a, Sekretariat tel. (58) 717-88-01, Administracja tel. (58) 717-88-08, Księgowość tel. (58) 717-88-06, Fax (58) 717-88-00 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000014661 REGON 191330479 NIP 584-20-54-884 Kapitał zakładowy: 136.043.000 zł. Bank Gospodarstwa Krajowego oddział Gdańsk, nr konta: 79113011218600000000019901