homesitemap
GTBS


bip
Designed by SmartMedia

O firmie GTBS

Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, będące w 100% własnością miasta, to dziś lider gdańskiego rynku nowych mieszkań budowanych pod wynajem. Od początku działalności GTBS realizuje cele polityki mieszkaniowej miasta zawarte w Strategii Rozwoju Gdańska, oddając do eksploatacji średniorocznie około 100 mieszkań.

!!! UWAGA !!!

Uprzejmie informujemy że, Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. unowocześnia i modernizuje zintegrowany system informatyczny oparty na najnowszych  rozwiązaniach technicznych. W związku z powyższym w okresie wdrażania systemu nastąpi przerwa w dostępie do strefy lokatora. Przewidywany termin zakończenia prac 31 maja 2017r. Uprzejmie informujemy, że po uruchomieniu systemu będzie  konieczna zmiana loginu i hasła, o czym Państwa odrębnie poinformujemy.


W roku 1996 władze miasta Gdańska podjęły decyzję o powołaniu do życia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której głównym celem jest budowanie domów mieszkalnych ich eksploatacja na zasadach najmu. Nową spółkę wsparto zarówno w formie finansowej jak i w postaci gruntów pod budowę osiedli mieszkaniowych. Tak powstało Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Plany inwestycyjne GTBS sięgają roku 2025 i zakładają budowę około 1500 nowych mieszkań. Dzięki silnemu wsparciu miasta, zarówno w formie finansowej oraz w postaci gruntów pod budowę osiedli mieszkaniowych, Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. do chwili obecnej wybudowało 1436 lokali mieszkalnych w osiedlach mieszkaniowych "Jeleniogórska", "Wilanowska" w Gdańsku- Ujeścisku, w Gdańsku- Stogach przy ul. Tamka oraz w Gdańsku- Letnicy. Ich cechą jest wysoki standard i atrakcyjna lokalizacja. Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jest obecnie najbardziej dynamicznie rozwijającą się gdańską spółką komunalną. Doświadczona i wysoko kwalifikowana kadra gwarantuje sprawne i prawidłowe przeprowadzenie procesu inwestycyjno - budowlanego.


                                                    Zarząd GTBS Sp. z o.o.

Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 80-809 Gdańsk, ul. Wilanowska 2a, Sekretariat tel. (58) 717-88-01, Administracja tel. (58) 717-88-08, Księgowość tel. (58) 717-88-06, Fax (58) 717-88-00 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000014661 REGON 191330479 NIP 584-20-54-884 Kapitał zakładowy: 151.677.500 zł. Bank Gospodarstwa Krajowego oddział Gdańsk, nr konta: 79113011218600000000019901