homesitemap
GTBS


bip
Designed by SmartMedia

Zasady

 

Budowa mieszkań czynszowych jest w znacznej części finansowana z kredytu udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Kredyt pokrywa do 70 % nakładów inwestycyjnych i będzie spłacany przez GTBS Sp. z o.o. w okresie 30-35 lat. Pozostała część kosztów inwestycji finansowana jest przez Towarzystwo, ze środków Gminy Miasta Gdańska lub tzw. partycypacji. 

Zgodnie z obowiązującą uchwałą nr XLII/1216/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 26.11.2009 osoby zakwalifikowane do udzielenia pomocy mieszkaniowej z zasobów TBS zawierają umowę o partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, realizowanej przez TBS z udziałem środków Partycypującego i kredytów udzielanych w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego. Partycypujący zobowiązany jest do wniesienia kwoty partycypacji - w wysokości 30% wartości nakładów inwestycyjnych na realizację budowy lokalu mieszkalnego, obliczonych po rozliczeniu końcowym kosztów inwestycji. 

Wysokość czynszu określona jest przez Zgromadzenie Wspólników GTBS Sp. z o.o. i nie może być wyższa niż 4 % wartości odtworzeniowej w okresie rocznym. W czynszu zawarta jest spłata należnej części kredytu wraz z odsetkami, podatek od nieruchomości, koszty administrowania, konserwacji budynku, koszty utrzymania zieleni i pomieszczeń wspólnych. Za pośrednictwem Towarzystwa najemca płaci również za wodę i ścieki oraz wywóz śmieci. Do obowiązków najemcy należy regulowanie rachunków za energię elektryczną, ogrzewanie, telewizję kablową, telefon itp. Wszystkie mieszkania są wyposażone w wodomierze.

Nasze mieszkania spełniają wysokie wymagania w zakresie izolacji cieplnej. W standardowym wyposażeniu oferujemy okna drewniane lub plastikowe z szybami zespolonymi, drzwi wejściowe antywłamaniowe, drzwi wewnętrzne, wykładziny dywanowe w pokojach i PCV w pozostałych pomieszczeniach, armaturę sanitarną z bateriami, zlewozmywak ze stali nierdzewnej wraz z szafką kuchenną i centralny programator temperatury.

Aktualnie Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. buduje mieszkania na wynajem tylko dla osób skierowanych z list prowadzonych przez Urząd Miejski w Gdańsku. Informacji o możliwości uzyskania mieszkania z zasobów GdańskiegoTowarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. udziela Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Poniżej publikujemy warunki jakie musi spełniać kandydat skierowany przez Urząd Miejski w Gdańsku do wynajęcia lokalu mieszkalnego z zasobów Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Spolecznego Sp. z o.o. 

Warunki

 

 

 

Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 80-809 Gdańsk, ul. Wilanowska 2a, Sekretariat tel. (58) 717-88-01, Administracja tel. (58) 717-88-08, Księgowość tel. (58) 717-88-06, Fax (58) 717-88-00 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000014661 REGON 191330479 NIP 584-20-54-884 Kapitał zakładowy: 151.677.500 zł. Bank Gospodarstwa Krajowego oddział Gdańsk, nr konta: 79113011218600000000019901
forum ou acheter cialis en ligne acheter kamagra jelly kamagra pas cher cialis pharmacie montpellier tadalafil acheter france cialis prix pharmacie maroc bestille viagra i norge viagra in nederland bestellen kamagra viagra jelly uk much does viagra cost uk