homesitemap
GTBS


bip
Designed by SmartMedia

Zasady

 

Budowa mieszkań czynszowych jest w znacznej części finansowana z kredytu udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Kredyt pokrywa do 70 % nakładów inwestycyjnych i będzie spłacany przez GTBS Sp. z o.o. w okresie 30-35 lat. Pozostała część kosztów inwestycji finansowana jest przez Towarzystwo, ze środków Gminy Miasta Gdańska lub tzw. partycypacji. 

Zgodnie z obowiązującą uchwałą nr XLII/1216/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 26.11.2009 osoby zakwalifikowane do udzielenia pomocy mieszkaniowej z zasobów TBS zawierają umowę o partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, realizowanej przez TBS z udziałem środków Partycypującego i kredytów udzielanych w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego. Partycypujący zobowiązany jest do wniesienia kwoty partycypacji - w wysokości 30% wartości nakładów inwestycyjnych na realizację budowy lokalu mieszkalnego, obliczonych po rozliczeniu końcowym kosztów inwestycji. 

Wysokość czynszu określona jest przez Zgromadzenie Wspólników GTBS Sp. z o.o. i nie może być wyższa niż 4 % wartości odtworzeniowej w okresie rocznym. W czynszu zawarta jest spłata należnej części kredytu wraz z odsetkami, podatek od nieruchomości, koszty administrowania, konserwacji budynku, koszty utrzymania zieleni i pomieszczeń wspólnych. Za pośrednictwem Towarzystwa najemca płaci również za wodę i ścieki oraz wywóz śmieci. Do obowiązków najemcy należy regulowanie rachunków za energię elektryczną, ogrzewanie, telewizję kablową, telefon itp. Wszystkie mieszkania są wyposażone w wodomierze.

Nasze mieszkania spełniają wysokie wymagania w zakresie izolacji cieplnej. W standardowym wyposażeniu oferujemy okna drewniane lub plastikowe z szybami zespolonymi, drzwi wejściowe antywłamaniowe, drzwi wewnętrzne, wykładziny dywanowe w pokojach i PCV w pozostałych pomieszczeniach, armaturę sanitarną z bateriami, zlewozmywak ze stali nierdzewnej wraz z szafką kuchenną i centralny programator temperatury.

Aktualnie Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. buduje mieszkania na wynajem tylko dla osób skierowanych z list prowadzonych przez Urząd Miejski w Gdańsku. Informacji o możliwości uzyskania mieszkania z zasobów GdańskiegoTowarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. udziela Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Poniżej publikujemy warunki jakie musi spełniać kandydat skierowany przez Urząd Miejski w Gdańsku do wynajęcia lokalu mieszkalnego z zasobów Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Spolecznego Sp. z o.o. 

Warunki

 

 

 

Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 80-809 Gdańsk, ul. Wilanowska 2a, Sekretariat tel. (58) 717-88-01, Administracja tel. (58) 717-88-08, Księgowość tel. (58) 717-88-06, Fax (58) 717-88-00 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000014661 REGON 191330479 NIP 584-20-54-884 Kapitał zakładowy: 151.677.500 zł. Bank Gospodarstwa Krajowego oddział Gdańsk, nr konta: 79113011218600000000019901
cialis 20mg fta 4 forum ou acheter cialis en ligne selling viagra in the uk acheter kamagra jelly can you buy viagra uk kamagra pas cher viagra pills uk cialis pharmacie montpellier pris på viagra i danmark tadalafil acheter france cialis prix pharmacie maroc bestille viagra i norge viagra in nederland bestellen kamagra viagra jelly uk much does viagra cost uk