Strefa lokatora

W "Strefie lokatora" każdy najemca ma możliwość podglądu własnej kartoteki

Uzyskaj dostęp

Zaloguj się

Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg ofertowy na:

Wynajem lokalu użytkowego przeznaczonego pod działalność usługową składającego się z trzech pomieszczeń, wiatrołapu, korytarza oraz pomieszczenia wc, położonego w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Jeleniogórskiej 5 w Gdańsku o powierzchni łącznej 98,1 m².

Pisemne oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Przetarg na wynajem lokalu pod działalność usługową” zawierające:

a)      Dane oferenta – nazwa, adres, nr telefonu,

b)      Aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

c)      Kopię aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę

d)      Proponowana stawka czynszu najmu za  1 m² pow. użytkowej lokalu – netto i brutto (z VAT)

e)      Przedmiot proponowanej działalności

należy składać do dnia 30.04.2019r. do godz. 10.00 w siedzibie GTBS Sp. z o.o., 80-809 Gdańsk, ul. Wilanowska 2a.

W niniejszym postępowaniu Zarząd GTBS Sp. z o.o. nie określa preferencji co do celów na jakie lokal może być przeznaczony z wyłączeniem działalności uciążliwej dla mieszkańców, działalności gospodarczej w zakresie urządzania gier na automatach o niskich wygranych i usług gastronomicznych.

Publiczne otwarcie ofert w siedzibie GTBS Sp. z o.o. odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2019r. o godz. 10.15.

Kryterium wyboru oferty: najwyższa stawka czynszu najmu za 1m² wynajmowanej powierzchni użytkowej lokalu (w stosunku miesięcznym).

Zarząd GTBS Sp. z o.o. nie ponosi kosztów oferenta związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Lokal wymaga przeprowadzenia prac remontowych. Remont i/lub adaptacja lokalu po stronie Najemcy.

Dodatkowych informacji będących przedmiotem przetargu można uzyskać w dziale administracjii eksploatacji pod nr tel. (58) 717-88-08 (pani Elwira Kornatowska).

Regulamin wynajmu lokali użytkowych, warunki wynajmu lokalu oraz pozostałe materiały przetargowe dostępne do wglądu w siedzibie GTBS Sp. z o.o. oraz poniżej:

Regulamin wynajmu lokali użytkowych

Karta lokalu użytkowego

Uwaga mieszkańcy!

Informujemy, że termin składania deklaracji o dochodach za rok 2018 upływa w dniu 31 maja 2019r. Uprzejmie przypominamy najemcom niżej wymienionych budynków o konieczności złożenia deklaracji o dochodach za rok 2018.

AWARIE i USTERKI PROSIMY ZGŁASZAĆ

do Administracji pod numer tel. 58 717-88-08
lub bezpośrednio do konserwatorów poszczególnych osiedli od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30–15:30

Osiedle Jeleniogórska

(dot. również ul. Wadowickiej
i Człuchowskiej), konserwator

P. Wiesław Wiśniewski
7:30-15:30tel. 501-350-211

Osiedle Wilanowska

konserwator
P. Lech Brzoza
7:30-15:30tel. 509-073-513

Osiedle Letnica

konserwator
P. Wojciech Rezmer
7:30-15:30tel. 509-857-043

Osiedle Tamka

konserwator
P. Ryszard Małuszyński
7:30-15:30

tel. 509-605-369

Dodatkowo usterki elektryczne i domofonowe – P. Ryszard Brazulewicz w godzinach 7:30-15:30 – nr tel. 500-024-677

TELEFONY ALARMOWE

Europejski numer alarmowy 112

Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna 998

Policja 997

Pogotowie energetyczne 991

Pogotowie ciepłownicze 993

Pogotowie wodno-kanalizacyjne 994

Straż miejska 986

Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
80-809 Gdańsk, ul. Wilanowska 2a

bip

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000014661 REGON 191330479   NIP 584-20-54-884
Bank Gospodarstwa Krajowego oddział Gdańsk nr konta: 79113011218600000000019901

xTa witryna używa plików cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu zapewnienia łatwiejszego korzystania z naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do indywidualnych potrzeb użytkowników. Kontynuowanie przeglądania bez zmiany dotychczasowych ustawień oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie wszystkich plików cookies zamieszczonych na stronie. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.