homesitemap
GTBS


bip
Designed by SmartMedia

Kontakt

Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

ul. Wilanowska 2a

80-809 Gdańsk

tel. (58) 717-88-01, fax (58) 717-88-00

gtbs@gtbs.pl

 

 


 

Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. uprzejmie informuje o zmianie siedziby Spółki z wynajmowanych biur przy ul. Beniowskiego 5 do własnych zasobów. Nowa siedziba mieści się przy ul. Wilanowskiej 2a, 80-809 Gdańsk, w budynku GTBS.

Jednocześnie od dnia 26 sierpnia br. zmianie ulegają dotychczasowe numery telefonów na nowe i tak:

- administracja 58 717-88-08
- księgowość 58 717-88-06
- sekretariat 58 717-88-01
- fax 58 717-88-00.

 


Sekretariat tel. (58) 717-88-01, fax (58) 717-88-00

Administracja osiedla czynna jest w dniach: poniedziałek w godzinach od 7:30 do 17:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, tel. (58) 717-88-08

Księgowość czynna jest w dniach: poniedziałek w godzinach od 7:30 do 17:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30,              tel. (58) 717-88-06

Inwestycje- poniedziałek-piątek w godzinach od 7:30 do 15:30 tel. (58) 717-88-10, (58) 717-88-12

Konserwator ul. Jeleniogórska i ul. Wadowicka               tel. 501-350-211 poniedziałek- piątek w godzinach od 7:30 do 15:30

Konserwator ul. Wilanowska                                      tel. 509-073-513 poniedziałek- piątek w godzinach od 7:30 do 15:30

Konserwator ul. Tamka                                            tel.509-605-369 poniedziałek- piątek w godzinach  od 8:00 do 12:00

Konserwator elektryk oraz konserwacja domofonów- wszystkie osiedla tel. 500-024-677

 

Net SatMedia                       tel.(058) 303 45 43, (058) 300 50 05 www.nsm.pl

UPCPolska                 tel.0 801 94 94 80, 0 801 94 95 96 www.upc.pl

GPEC pogotowie ciepłownicze                      tel.993, (058) 302-89-84; (058) 344-16-20

ENERGA pogotowie energetyczne                 tel. 991, (058) 341-23-23; 

Pogotowie wodociągowo- kanalizacyjne         tel. 994

 

Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 80-809 Gdańsk, ul. Wilanowska 2a, Sekretariat tel. (58) 717-88-01, Administracja tel. (58) 717-88-08, Księgowość tel. (58) 717-88-06, Fax (58) 717-88-00 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000014661 REGON 191330479 NIP 584-20-54-884 Kapitał zakładowy: 151.677.500 zł. Bank Gospodarstwa Krajowego oddział Gdańsk, nr konta: 79113011218600000000019901
levitra orodispersible pas cher cialis sur paris viagra pour femme femigra générique viagra discount vente viagra en espagne prix de vente du cialis en pharmacie generisk viagra biverkningar viagra voor mannen kopen viagra online australia cheap